Το Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019, στην Πνευματική Εστία Σπάρτης (Διεύθυνση : Λυκούργου 82 & Χαμαρέτου) θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα – ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Συλλογικότητες και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς».
Ώρες διεξαγωγής: 17.00 21.00

Α’ Μέρος Στρογγυλή τράπεζα – Θέματα:
• Πολιτιστική κληρονομιά και τοπικές κοινωνίες
• Πολιτιστική κληρονομιά και ανάπτυξη
• Καλές πρακτικές επικοινωνίας πολιτιστικών συλλόγων

Β’ Μέρος Ανοιχτή συζήτηση – Παρεμβάσεις κοινού

Την Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2019, στον Αρχαιολογικό χώρο Αμυκλαίου, Αγία Κυριακή, Αμύκλες, θα πραγματοποιηθούν θεματικές ξεναγήσεις.
Ώρες διεξαγωγής: 09.00 17.30


Με την υποστήριξη της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης