ΑΜΥΚΛΑΙΟΝ

Ερευνητικό πρόγραμμα Αμυκλών

Ελένη Κουρίνου

Ελένη Κουρίνου

default_man

Όνομα: Ελένη Κουρίνου

Θέση: Eυρύτερη περιοχή και οδικό δίκτυο/πρόσβαση στο ιερό

Σύνδεσμος: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 44, Αθήνα

Τηλέφωνα: +30 210 8217717

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ekourinou@yahoo.gr

Βιογραφικό: download

ΠΙΣΩ

© 2019 ΑΜΥΚΛΑΙΟΝ

Theme by Anders NorenUp ↑