ΑΜΥΚΛΑΙΟΝ

Ερευνητικό πρόγραμμα Αμυκλών

Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά

Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά

default_man

Όνομα: Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά

Θέση: Λατομεία

Σύνδεσμος: Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Αγελάου 6, Αγία Παρασκευή, 153 43 Αθήνα

Τηλέφωνα: +30 210 639 4909

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: galevras@arch.uoa.gr

 

ΠΙΣΩ

 

© 2019 ΑΜΥΚΛΑΙΟΝ

Theme by Anders NorenUp ↑